Loading...
Đào tạo kỹ năng2022-06-30T09:04:15+00:00

Mục đích của hoạt động động đào tạo kỹ năng

  • Giúp sinh viên cải thiện kỹ năng mềm
  • Giúp các bạn sinh viên có kiến thức thực tế, chuẩn bị tốt hơn cho các hoạt động, công việc trong tương lai

Những kỹ năng nào sinh viên được đào tạo

  • Quản lý tài chính, xác định mục tiêu, lập kế hoạch
  • Quản lý thời gian hiệu quả
  • Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe
  • Kỹ năng thuyết trình
  • Thực hành kỹ năng thuyết trình
  • Kỹ năng viết CV, phỏng vấn

50 khóa tập huấn, đào tạo kỹ năng cho các bạn sinh viên đã được tổ chức với giảng viên là các Chuyên gia nhân sự của các công ty lớn tại các tỉnh Hà Nội, An Giang, Cần Thơ.