Hỗ trợ tài chính:

Nhằm hỗ trợ các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp học tập. Học sinh, sinh viên sử dụng hỗ trợ tài chính vào việc: trả tiền học phí, mua dụng cụ học tập, sách.

 • Học bổng Quỹ Châu Á nguồn Merali Foundation: 600 USD/năm/sinh viên
 • Học bổng Quỹ Châu Á nguồn Meredith Ludlow & Marc Teillon: cấp từ 600USD/năm/sinh viên lên thành 25 triệu đồng/năm/sinh viên
 • Học bổng Microsoft YouthSpark: 600 USD/năm/sinh viên
 • Học bổng Năng lượng tương lai: 600 USD/năm/sinh viên
 • Học bổng Quỹ Châu Á nguồn Công ty Estee Lauder: Cấp từ 4 triệu/năm/học sinh tăng lên 4,4 triệu /năm/học sinh
 • Học bổng Quỹ Châu Á nguồn Gia đình Dodson: Cấp từ 4 triệu/năm/học sinh tăng lên 4,4 triệu /năm/học sinh
 • Học bổng Quỹ Châu Á nguồn Rhythm Foundation: Cấp từ 4 triệu/năm/học sinh tăng lên 4,4 triệu /năm/học sinh
 • Học bổng Quỹ Châu Á nguồn Fotaf: Cấp từ 4 triệu/năm/học sinh tăng lên 4,4 triệu /năm/học sinh
 • Học bổng Quỹ Châu Á nguồn Mark and Thuy Barnett Foundation: Cấp từ 4,4 triệu/năm/học sinh
 • Học bổng Quỹ Châu Á nguồn Thuy Nguyen: Cấp 4,4 triệu/năm/học sinh.
 • Học bổng Quỹ Châu Á nguồn Gia đình Lan Lê: Cấp 4,4 triệu/năm/học sinh.
 • Học bổng Quỹ Châu Á nguồn Gia đình Lana Condor: Cấp từ 4 triệu/năm/học sinh tăng lên 4,4 triệu /năm/học sinh
 • 765 sinh viên đã nhận được hỗ trợ tài chính
 • 100 Học bổng Quỹ Châu Á nguồn Merali Foundation khóa 1 cấp trong 4 năm – 5 năm
 • 80 Học bổng Quỹ Châu Á nguồn Teillon – Ludlow cấp trong 4 năm – 4,5 năm
 • 40 Học bổng Quỹ Châu Á nguồn Merali Foundation khóa 2 cấp trong 4,5 năm – 5 năm
 • 15 Học bổng Quỹ Châu Á nguồn Merali Foundation khóa 3 cấp trong 4,5 năm – 5 năm
 • 80 Microsoft cấp trong 3 năm, mỗi năm lại phỏng vấn chọn mới
 • 80 Học bổng STEM của Quỹ Châu Á
 • 20 – 30 AES cấp từ năm 2017, mỗi năm phỏng vấn chọn mới

3.115 học sinh đã nhận được hỗ trợ tài chính

 • 354 học sinh: năm 2017 – 2018
 • 399 học sinh: năm 2018 – 2019
 • 482 học sinh: năm 2019 – 2020
 • 523 học sinh năm 2020-2021
 • 664 học sinh năm 2021-2022
 • 693 học sinh năm 2022-2023

Thông tin chi tiết xin liên hệ

Trung tâm Giáo dục và Phát triển
Tầng 18A, Toà nhà MD Complex, 68 Nguyễn Cơ Thạch, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3562 7494
Fax: (84-4) 3540 1991
Email: cedhanoi@ced.edu.vn
Người liên hệ: Hà Thị Thương (038 8706 696)

Các hoạt động