Các chương trình học bổng hiện có

Mục đích của chương trình nhằm thu hút và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ và toán (STEM). Chương trình  hỗ trợ các chi phí giáo dục đại học cho các sinh viên học các ngành khoa học, kỹ thuật và công nghệ, trang bị kỹ năng cần thiết giúp các em theo đuổi ngành học và nghề nghiệp trong các lĩnh vực này sau khi ra trường. Chương trình sẽ lựa chọn và hỗ trợ các sinh viên tài năng, có đam mê theo đuổi và làm việc trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ, đặc biệt ưu tiên các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

CÁC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI