Trung tâm Giáo dục và Phát triển CED làm việc với Hội Khuyến học Cần Thơ về trao học bổng cho học sinh.

Trung tâm Giáo dục và Phát triển CED làm việc với Hội Khuyến học Cần Thơ về trao học bổng cho học sinh.

Trong ngày 18-20/ 9/2017, Quỹ Châu Á, Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) đã  làm việc với Hội khuyến học tỉnh An Giang và Hội khuyến học thành phố Cần Thơ về việc tiếp tục triển khai chương trình học bổng Quỹ Châu Á dành cho 107 nữ sinh trung học trên địa bàn trong năm học 2017-2018. Học bổng hỗ trợ 4triệu đồng/ học sinh/năm.
Đối tượng nhận học bổng là các học sinh nữ khối THPT vượt khó vươn lên trong học tập của 37 trường tại An Giang và Cần Thơ. An Giang có 50 học sinh và Cần Thơ có 57 học sinh được nhận học bổng. Học bổng này bao gồm tất cả các chi phí sinh hoạt trực tiếp và tối thiểu bao gồm đồng phục, văn phòng phẩm, xe đạp và các chi phí thiết yếu khác cho các em để đảm bảo các em tiếp tục được đi học.
Từ năm học 2017, CED đã tiếp nhận và thực hiện chương trình học bổng Estee Lauder, Mr &Mrs Le, Condor của Quỹ Châu Á thay Trung tâm Nâng cao dân trí nhằm tiếp tục hỗ trợ các em học sinh nữ có thể tiếp tục học tập đến hết lớp 12.