Trung tâm Giáo dục và Phát triển CED làm việc với Hội Khuyến học Hậu Giang về trao học bổng cho học sinh.

Trung tâm Giáo dục và Phát triển CED làm việc với Hội Khuyến học Hậu Giang.

Trong ngày 18/9, Quỹ Châu Á, Trung tâm Giáo dục và Phát triển đã làm việc với Hội khuyến học tỉnh Hậu Giang về việc tiếp tục triển khai chương trình học bổng Quỹ Châu Á dành cho nữ sinh trung học trên địa bàn trong năm học 2017-2018. Từ năm học 2017, Trung tâm Giáo dục và Phát triển sẽ tiếp nhận và thực hiện chương trình học bổng Fotaf thay Trung tâm Nâng cao dân trí. Do đó, trong tháng 9/2017, Trung tâm đã làm việc với Hội khuyến học tỉnh Hậu Giang để thông tin lại nội dung chương trình học bổng Quỹ Châu Á và tiếp tục cấp học bổng trị giá 4 triệu đồng/em/năm cho 60 học sinh nữ có hoàn cảnh khó khăn học lực khá, giỏi. Học bổng bao gồm tất cả các chi phí sinh hoạt trực tiếp và tối thiểu bao gồm đồng phục, văn phòng phẩm, xe đạp và các chi phí thiết yếu khác cho các em để đảm bảo các em tiếp tục được đi học.

7 huyện, thị trấn của tỉnh Hậu Giang được nhận học bổng bao gồm: Huyện Châu Thành A (trường THPT Trường Long Tây, THPT Tầm Vu, THPT Châu Thành A, THPT Cái Tắc); huyện Vị Thủy (trường THPT Vĩnh Tường, THPT Vị Thủy); huyện Phụng Hiệp (trường THPT Tân Long, THPT  Lương Thế Vinh, THPT Cây Dương, THPT Hòa An); Thị xã Ngã Bẩy (trường THPT Nguyễn Minh Quang, THPT Lê Quý Đôn); Thị xã Mỹ Long (trường THPT Lương Tâm, THPT Tây Đô, THPT Long Mỹ, THPT Tân Phú); huyện Châu Thành (trường THPT Phú Hữu, THPT Ngã Sáu); Thành phố Vị Thanh (trường THPT Vị Thanh, THPT Chuyên Vị Thanh, THPT Chiêm Thành Tấn).