Vào ngày 10/3/2012, Trung tâm Giáo dục và Phát triển đã kết hợp cùng với 3 trường Đại học: Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Xây Dựng Hà Nội và Đại Học Quốc Gia Hà Nội đã tổ chức buổi giao lưu trao đổi kinh nghiệm học tập giữa 100 em nữ sinh nhận được học bổng. Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của CED để tạo ra 1 không gian giao lưu cho các em nữ sinh mạnh dạn chia sẻ những khó khăn, những kinh nghiệm học tập và được hòa đồng cùng các bạn nữ sinh của các trường đại học khác.Sau đây là hình ảnh trong ngày giao lưu:

Văn nghệ mở đầu cho chương trình giao lưu

Văn nghệ mở đầu cho chương trình giao lưu

Hình ảnh đẹp về tình bạn

Hình ảnh đẹp về tình bạn

Thảo luận hăng say

Thảo luận hăng say

Cùng nhau đưa ra phương án trả lời

Cùng nhau đưa ra phương án trả lời

Tinh thần đồng đội cao

Tinh thần đồng đội cao

Các đội trình bày đáp án

Các đội trình bày đáp án

Trao giải thưởng cho đội nhất

Trao giải thưởng cho đội nhất

Chụp ảnh lưu niệm

Chụp ảnh lưu niệm