Nhằm tăng cường sự hỗ trợ của Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) với các em nữ sinh nhận học bổng Merali, ngày 22/9/2013 CED đã kết hợp cùng với Bảo tàng phụ nữ Việt Nam tại 36 Lý Thường Kiệt tổ chức buổi thăm quan và giao lưu. Bên cạnh việc hiểu thêm về hình ảnh, vai trò, chức năng của người phụ nữ trong quá khứ và hiện tại, các em nữ sinh còn được trao đổi kinh nghiệm về sức khỏe sinh sản vị thành niên với chuyên gia của Bảo tàng. Buổi thăm quan thực sự có ý nghĩa đối với các em nữ sinh, đây là những kiến thức hết sức thiết thực cho các em sau này. Sau đây là một số hình ảnh CED đã ghi lại:

Tập trung tại sảnh nghe hướng dẫn viên Bảo tàng giới thiệu chung về việc thăm quam tại Bảo tàng Phụ nữ
Tập trung tại sảnh nghe hướng dẫn viên Bảo tàng giới thiệu chung về việc thăm quam

Chú ý xem các hiện vật tại Bảo tàng
Chú ý xem các hiện vật tại Bảo tàng

Chú ý lắng nghe sự thuyết minh của nhân viên Bảo tàng
Chú ý lắng nghe sự thuyết minh của nhân viên Bảo tàng

Trao đổi về sức khỏe sinh sản vị thành niên với chuyên gia của Bảo tàng
Trao đổi về sức khỏe sinh sản vị thành niên với chuyên gia của Bảo tàng

Các bạn nữ sinh tham gia trả lời câu hỏi về sức khỏe sinh sản
Các bạn nữ sinh tham gia trả lời câu hỏi về sức khỏe sinh sản

Bạn Antoniya chia sẻ vai trò của phụ nữ Bungary với các bạn nữ sinh
Bạn Antoniya chia sẻ vai trò của phụ nữ Bungary với các bạn nữ sinh

Các bạn nữ sinh chụp ảnh kỷ niệm với Antoniya tại tượng đài người phụ nữ
Các bạn nữ sinh chụp ảnh kỷ niệm với Antoniya tại tượng đài người phụ nữ

Chụp ảnh lưu niệm tập thể Chương trình giao lưu tại Bảo tàng Phụ nữ
Chụp ảnh lưu niệm tập thể