Vào ngày 29/6/2016, Quỹ Châu Á, Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) đã kết hợp với trường Đại học Cần Thơ tổ chương trình tập huấn kĩ năng mềm và hướng dẫn các em nữ sinh trong chương trình học bổng Teillon Ludlow cách khảo sát các Trung tâm học tập cộng đồng tại An Giang và Cần Thơ để từ đó các em có tự lên kế hoạch thực hiện các hoạt động hỗ trợ những trung tâm học tập cộng đồng này.

Nhìn lại và đánh giá một năm học tập của các bạn nữ sinh, trường Đại học Cần Thơ cho biết: trong số 36 em nữ sinh được nhận học bổng Teillon Ludlow có 80,56% các em nữ sinh có điểm GPA trên 2.0 ( đạt loại trung bình, khá, giỏi, xuất sắc), có 19,44% có điểm GPA dưới 2.0. Một em bị loại khỏi chương trình do có điểm GPA hai kì liên tiếp dưới 2.0. Tham gia chương trình tập huấn này có sự tham dự của bà Tô Kim Liên, Giám đốc Trung tâm Giáo dục và Phát triển, bà Nguyễn Thị Mai Hương, cán bộ tư vấn; bà Hà Thị Thương, cán bộ chương trình; ông Lê Văn Ánh, Giám đốc, Hội khuyến học Cần Thơ; ông Hồ Văn Ngọ, Phó Giám đốc Hội khuyến học Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Từ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục Thường Xuyên TP Cần Thơ, Cán bộ quản lý của trường Đại học Cần Thơ và các em nữ sinh được nhận học bổng Teillon Ludlow.

Ngoài ra, chương trình còn tổ chức tập huấn các bạn nữ sinh cách tổ chức hoạt động tại cộng đồng, cụ thể là hướng dẫn các bạn nữ sinh cách khảo sát các Trung tâm học tập cộng đồng để từ đó đưa ra các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ bổ ích, giúp các Trung tâm này phát triển, thu hút được sự tham gia đầu tư nhiều hơn từ xã hội. Công việc khảo sát này đòi hỏi các bạn nữ phải có nhiều kĩ năng khác nhau như kĩ năng giao tiếp, kĩ năng quan sát. Đây là hoạt động được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho các bạn nữ sinh được giao lưu, tăng kĩ năng mềm và định hướng các hoạt động cộng đồng trong những năm học tới.

DSC_0200

Ông Phan Quang Vinh, phó trưởng phòng công tác sinh viên phát biểu


DSC_0208

Đại diện Trung tâm Giáo dục và Phát triển chia sẻ các kỹ năng cần thiết đi phỏng vấn cộng đồng và tổ chức


DSC_0249

Chia sẻ của HKH Cần Thơ


DSC_0280

Chia sẻ của ông Từ, Sở giáo dục và đào tạo Tp Cần Thơ


DSC_0201

Sinh viên chăm chú lắng nghe các chia sẻ


DSC_0268

Các bạn cùng thảo luận nhóm


DSC_0283

Đại diện từng nhóm đứng lên thuyết trình


DSC_0289

Chụp ảnh tổng kết