CHƯƠNG TRÌNH TRAO HỌC BỔNG CHO 100 NỮ SINH NHẬN HỌC BỔNG MERALI

(Ngày 25.10.2011)

Tại hội trường 19 Lê Thánh Tông, Quỹ châu Á, Trung tâm Giáo dục và phát triển (CED), Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Xây Dựng Hà Nội đã tổ chức lễ trao học bổng Merali cho nữ sinh nghèo Việt Nam lần thứ nhất, năm học 2011 – 2012 cho 100 nữ sinh viên các trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Xây Dựng Hà Nội và Đại học Quốc Gia Hà Nội. Tới tham dự buổi lễ trao học bổng có các đại biểu tham gia:

  • TS. Ngũ Duy Anh: Vụ trưởng vụ Công tác học sinh sinh viên (CTHSSV) – Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)
  • Ông Trần Tình: Phó chủ tịch –  Hội Khuyến Học Việt Nam
  • TS. Kim .N.B. Ninh: Đại diện Quỹ Châu Á
  • TS. Nguyễn Thị Thu: Giám đốc CED
  • ThS. Nguyễn Thị Kim Dung: PGĐ CED
  • PGS.TS Đinh Văn Hường: Trưởng ban Chính trị và CTHSSV Đại học Quốc Gia Hà Nội
  • TS. Nguyễn Thị Tuyết: P. Trưởng ban Chính trị và CTHSSV Đại học Quốc Gia Hà Nội
  • KTS. Nguyễn Mạnh Hoằng: Trưởng phòng Chính trị và CTHSSV Đại học Xây Dựng Hà Nội
  • ThS. Bùi Văn Linh: P. trưởng phòng Chính trị và CTHSSV Đại học Bách khoa  Hà Nội

Dưới đây là một số Hình ảnh trong lễ trao học bổng Merali cho nữ sinh nghèo Việt Nam lần thứ nhất năm học 2011 – 2012

 Chương trình trao học bổng Merali cho 100 nữ sinh Việt Nam

Ông Trần Tình: Phó chủ tịch – Hội Khuyến Học Việt Nam và TS. Ngũ Duy Anh: Vụ trưởng vụ Công tác học sinh sinh viên (CTHSSV) – Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phát giấy chứng nhận và hoa cho các em nữ sinh.  

Các đại biểu tham gia lễ trao học bổng

Các đại biểu tham gia lễ trao học bổng

TS. Kim .N.B. Ninh: Đại diện Quỹ Châu Á phát biểu tại buổi lễ

TS. Kim .N.B. Ninh: Đại diện Quỹ Châu Á phát biểu tại buổi lễ

TS. Kim .N.B. Ninh: Đại diện Quỹ Châu Á trao tiền học bổng cho 2 trường ĐH có sinh viên nhận học bổng Merali

TS. Kim .N.B. Ninh: Đại diện Quỹ Châu Á trao tiền học bổng cho 2 trường ĐH có sinh viên nhận học bổng Merali

TS. Ngũ Duy Anh: Vụ trưởng vụ Công tác học sinh sinh viên (CTHSSV) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) trao hoa và chứng nhận cho nữ sinh

TS. Ngũ Duy Anh: Vụ trưởng vụ Công tác học sinh sinh viên (CTHSSV) – Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) trao hoa và chứng nhận cho nữ sinh

Ông Trần Tình: Phó chủ tịch - Hội Khuyến Học Việt Nam trao giấy chứng nhận cho các em nữ sinh

Ông Trần Tình: Phó chủ tịch –  Hội Khuyến Học Việt Nam trao giấy chứng nhận cho các em nữ sinh

Các em nữ sinh ĐHBKHN chụp ảnh lưu niệm với TS. Ngũ Duy Anh và Ông Trần Tình

Các em nữ sinh ĐHBKHN chụp ảnh lưu niệm với TS. Ngũ Duy Anh và Ông Trần Tình

TS. Nguyễn Thị Thu lên trao bằng cho các em nữ snh ĐHXDHN

TS. Nguyễn Thị Thu lên trao bằng cho các em nữ snh ĐHXDHN

Bác Bùi Khắc Cư lên trao hoa và giấy chứng nhận cho nữ sinh ĐHXDHN

Bác Bùi Khắc Cư lên trao hoa và giấy chứng nhận cho nữ sinh ĐHXDHN

Nữ sinh và đại diện trường ĐHXDHN chụp ảnh cùng TS. Nguyễn Thị Thu và Ông Bùi Khắc Cư

Nữ sinh và đại diện trường ĐHXDHN chụp ảnh cùng TS. Nguyễn Thị Thu và Ông Bùi Khắc Cư

Chị Đinh Kiều Nhung trao hoa và giấy chứng nhận cho 40 bạn nữ sinh ĐHQGHN

Chị Đinh Kiều Nhung trao hoa và giấy chứng nhận cho 40 bạn nữ sinh ĐHQGHN

Đại diện ĐHQGHN lên trao hoa cho TS. Kim .N.B. Ninh: Đại diện Quỹ Châu Á

Đại diện ĐHQGHN lên trao hoa cho TS. Kim .N.B. Ninh: Đại diện Quỹ Châu Á

Em Nguyễn Thị Thương, nữ sinh trường ĐHBKHN lên phát biểu cảm tưởng về học bổng Merali

Em Nguyễn Thị Thương, nữ sinh trường ĐHBKHN lên phát biểu cảm tưởng về học bổng Merali

Các cán bộ chương trình chụp ảnh lưu niệm

Các cán bộ chương trình chụp ảnh lưu niệm

Các bạn nữ sinh chụp ảnh lưu niệm

Các bạn nữ sinh chụp ảnh lưu niệm