Trường Đại học Quốc Gia Hà NộiTrường Đại học Quốc Gia Hà Nội là một trường  có quy mô rộng lớn với hệ thống các trường đại học nhỏ, số lượng sinh viên và cán bộ phụ trách lớn. 40 nữ sinh được chọn trong chương trình Học bổng Merali theo học các nghành:  Hóa học; Toán tin; Khí tượng Thủy văn Hải dương học; Vật lý; Địa lý; Sinh học; Khoa học Môi trường; Địa chất; Công nghệ Cơ điện tử; Công nghệ Điện tử Viễn thông; Cơ học Kỹ thuật; Vật lý Kỹ thuật tại Đại học Quốc Gia Hà Nội.

chỉ mục

Logo Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông tin chi tiết về Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội, xin xem thêm tại website: http://www.vnu.edu.vn/home/