Đối với 33 bạn nữ sinh được nhận học bổng Merali của Đại học Quốc Gia Hà Nội, sau 1 tháng ra trường, đã có 14 bạn có việc làm, 2 bạn học tiếp lên cao, số các bạn còn lại đang chờ xin việc và làm các công việc như gia sư, bán hàng,.. Có thể thấy những nữ sinh tích cực tham gia các hoạt động (huấn luyện, phát triển kỹ năng mềm, kết nối) và các cơ hội tình nguyện có tác động đáng kể đến tỉ lệ xin việc thành công. Những bạn nữ sinh của chương trình đã chủ động tham gia vào các tập huấn và các hoạt động phát triển kỹ năng mềm có tác động tích cực đến kết quả học tập. Ngoài ra, những bạn nữ sinh mà phải làm việc để kiếm thêm thu nhập hỗ trợ sinh hoạt có kết quả học tập thấp hơn và mức độ tham gia vào các hoạt động dự án thấp hơn, sẽ ảnh hưởng đến cơ hội xin việc thành công sau khi tốt nghiệp.
Xin xem thêm bài trình bày tại đây.
DSC_0968