Quỹ châu Á sẽ hỗ trợ cho Trung tâm Giáo dục và Phát triển (Trung tâm) chương trình học bổngTeillon Lulow hệ 4 năm và 5 năm bắt đầu từ tháng 7/2015. Chương trình sẽ trao học bổng cho 80 nữ sinh để theo đuổi việc học tập tại Đại học An Giang (30 suất) và Đại học Cần Thơ (50 suất). Khoản tài trợ này được thực hiện thông qua sự hỗ trợ hào phóng của ông bà Meredith Ludlow và  Marc Teillon.
Những nữ sinh nhận được học bổng của chương trình này sẽ phải gửi 1 bộ hồ sơ cho Trung tâm. Trung tâm và Quỹ Châu Á và 2 trường đại học sẽ làm việc cùng nhau để lựa chọn ra những nữ sinh phù hợp với chương trình.
Học bổng sẽ bao gồm chi phí học phí, lệ phí, ăn ở, đồng phục, và tài liệu giáo dục, và bao gồm cả sách vở. Các nữ sinh được nhận học bổng sẽ được hỗ trợ 13,000,000đ/ 1 sinh viên / 1 năm. Thông tin cụ thể về dự án như sau:

giới thiệu học bổng Teillon Ludlow

Đại học Cần Thơ:

  • 20 em nữ sinh theo học ngành Nông nghiệp (Hệ 4 năm)
  • 30 em nữ sinh theo học ngành Công nghệ thông tin (Hệ 5 năm)

Đại học An Giang:

  • 30 em nữ sinh theo học ngành Nông nghiệp (Hệ 4 năm)

Tiêu chuẩn lựa chọn:
Học bổng sẽ được trao cho những nữ sinh từ các gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đã đỗ vào một trong những ngành nêu trên tại hai trường. Các sinh viên đã được cấp học bổng này sẽ cam kết học tập và có thành tích học tập tốt để có thể duy trì học bổng trong suốt thời gian học. Nếu kết quả học tập không đáp ứng tiêu chuẩn 2 kỳ liên tiếp có kết quả học tập GPA từ 2.0 (hệ 4.0) trở lên, chương trình sẽ thay thế sinh viên khác cùng khóa và cùng chuyên ngành. Các tiêu chí lựa chọn sẽ dựa vào các tiêu chí sau đây:

  • Là công dân Việt Nam,
  •  Sinh viên năm nhất (năm học 2015 – 2016), trúng tuyển vào các ngành nêu trên ở 2 trường Đại học Cần Thơ và Đại học An Giang
  • Các bạn nữ sinh phải đảm bảo có giấy nhập học của trường Đại học An Giang hoặc Đại học Cần Thơ,
  • Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (có hồ sơ và chứng nhận của chính quyền địa phương).

Chương trình giám sát:
Quỹ Châu Á sẽ kết hợp với Trung tâm giám sát chương trình học bổng. Trung tâm có trách nhiệm báo cáo kết quả học tập của các sinh viên nhận học bổng cho Quỹ.
Các sinh viên nhận được học bổng này phải duy trì được kết quả học tập GPA từ 2.0 (hệ 4) trở lên. Nếu sinh viên nào không duy trì được kết quả học tập GPA từ 2.0 trong 2 kỳ liên tiếp thì sẽ bị cắt học bổng và thay thế sinh viên khác. Nhà trường sẽ lựa chọn sinh viên thay thế và gửi hồ sơ của sinh viên đó về Trung tâm. Yêu cầu đối với bạn sinh viên thay thế là: học cùng khóa và chuyên nghành với bạn sinh viên bị loại; có hoàn cảnh khó khăn; thành tích học tập tốt.