Trung tâm Giáo dục và Phát triển đã kết hợp cùng trường Đại học Quốc Gia Hà Nội tổ chức lễ tốt nghiệp ra trường cho các bạn nữ sinh nhận học bổng Merali. Dưới đây là hình ảnh các bạn trong ngày lễ quan trọng này:

1. Lê Thị Trang

Lê Thị Trang

5. Trần Phương Anh

Trần Phương Anh

2. Lê Thị Thanh Vân

Lê Thị Thanh Vân

3. Vũ Thị My

Vũ Thị My

4. Bùi Thị Hồng

Bùi Thị Hồng

6. Trần Thị Bích

Trần Thị Bích

7. Kiều Tuyết Trinh

Kiểu Tuyết Trinh

8. Vũ Thị Hà

Vũ Thị Hà

9. Phạm Thị Nhải

Phạm Thị Nhài

10. Lê Thị Kim Anh

Lê Thị Kim Anh

11. Phạm Minh Trang

Phạm Minh Trang

12. Nguyễn Thị Nhàn

Nguyễn Thị Nhàn

13. Trần Thị Khánh Linh

Trần Thị Khánh Linh

14. Nguyễn Thị Thùy

Nguyễn Thị Thùy

15.Nguyễn Thị Vân

Nguyễn Thị Vân

16. Đào Thị Huế

Đào Thị Huế

17. Nguyễn Thị Thu Thủy

Nguyễn Thị Thu Thủy

18. Đỗ Thị Hải Hà

Đỗ Thị Hải Hà

19. Bùi Thị Bình

Bùi Thị Bình

20. Nguyễn Thị Chi

Nguyễn Thị Chi

21. Lê Thị Kim Anh

Lê Thị Kim Anh

22. Nguyễn Kim Ngọc Mai

Nguyễn Kim Ngọc Mai

23. Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Thị Hương

24. Doãn Thị Thu Trang

Doãn Thị Thu Trang

25. Hoàng Thị Hồng

Hoàng Thị Hồng

26. Nguyễn Thị Thanh Lam

Nguyễn Thị Thanh Lam

27. Nhữ Thị Thúy

Nhữ Thị Thúy

28. Nguyễn Như Quỳnh

Nguyễn Như Quỳnh

29. Hồ Thị Hà

Hồ Thị Hà

30. Nguyễn Thị Liên

Nguyễn Thị Liên

31. Bùi Trang Nhung

Bùi Trang Nhung