Học bổng Merali (2011 – 2016): Trong năm 2011, với nguồn tài trợ của Quỹ Merali, Quỹ Châu Á (Quỹ) đã kết hợp cùng với Trung tâm Giáo dục và Phát triển (Trung tâm) hỗ trợ học bổng cho 100 nữ sinh của 3 Trường Đại học tại Hà Nội: Đại học Quốc Gia Hà Nội (40 suất hệ 4 năm), Đại học Bách Khoa Hà Nội ( 40 suất hệ 5 năm) và Trường Đại học Xây Dựng ( 20 suất hệ 5 năm) đang theo học những ngành kỹ thuật và khoa học tự nhiên. Mục đích của chương trình là để thu hút nữ sinh theo học những ngành học mà nam giới thường chiếm ưu thế, và hỗ trợ những nữ sinh đủ tiêu chuẩn vào đại học nhưng gặp khó khăn về tài chính khi theo học chương trình đại học thuộc các ngành kỹ thuật và khoa học tự nhiên. Mức hỗ trợ lên tới US$500/em/năm.

Học bổng cho các nữ sinh nghiên cứu các nghành học kỹ thuật và khoa học tự nhiên

Học bổng Merali ( 2015 – 2020): Trong năm 2015, Trung tâm đã tiếp nhận thêm 40 suất học bổng cho nữ sinh theo học 6 khoa của trường Đại học Xây Dựng: Kiến trúc và quy hoạch; Kinh tế và Quản lý xây dựng; Xây dựng dân dụng và công nghiệp;  Kỹ thuật môi trường;  Cầu đường;  Cơ Khí xây dựng. Khoản tài trợ này được thực hiện thông qua sự hỗ trợ hào phóng của Quỹ Merali. Người nhận học bổng sẽ được lựa chọn bởi Quỹ và Trung tâm. Học bổng sẽ bao gồm chi phí học phí, lệ phí, tiền ăn ở, đồng phục, và nguồn tài liệu giáo dục, và  bao gồm cả sách vở. Mức hỗ trợ lên tới 13,000,000đ/em/năm.

Học bổng Teillon – Ludlow (2015 – 2020): Đồng thời trong năm học 2015, Trung tâm cũng đã tiếp nhận thêm 80 suất học bổng được hỗ trợ từ Quỹ Teillon – Ludlow cho nữ sinh năm nhất trường Đại học An Giang và Đại học Cần Thơ. Trong đó, Đại học An  Giang được cấp 30 suất cho nữ sinh theo học ngành Nông nghiệp (hệ 4 năm). Trường Đại học Cần Thơ 50 suất, trong đó 30 suất dành cho nữ sinh theo học ngành Công nghệ thông tin (hệ 5 năm) và 20 suất dành cho nữ sinh theo học ngành Nông nghiệp ( hệ 4 năm). Học bổng sẽ bao gồm chi phí học phí, lệ phí, đồng phục, và nguồn tài liệu giáo dục, và  bao gồm cả sách vở. Các nữ sinh được nhận học bổng sẽ được hỗ trợ 13,000,000đ/ 1 sinh viên / 1 năm.

Yêu cầu của chương trình học bổng: Học bổng này sẽ hộ trợ các em sinh viên trong suốt quá trình học tập. Các sinh viên được nhận học bổng  phải duy trì được kết quả học tập GPA từ 2.0  trở lên. Nếu sinh viên nào không duy trì được kết quả học tập GPA từ 2.0 trong 2 kỳ liên tiếp thì sẽ bị cắt học bổng và thay thế sinh viên khác. Nhà trường sẽ lựa chọn sinh viên thay thế và gửi hồ sơ của sinh viên đó về Trung tâm. Yêu cầu đối với bạn sinh viên thay thế là: học cùng khóa và chuyên ngành với bạn sinh viên bị loại; có hoàn cảnh khó khăn; thành tích học tập tốt.

Các hỗ trợ khác: Ngoài hỗ trợ tài chính học bổng, chương trình còn hỗ trợ nhiều hoạt động nhằm nâng cao năng lực và kỹ năng cho sinh viên trong chương trình học bổng thông qua các chương trình tập huấn kỹ năng, giao lưu, câu lạc bộ, học tiếng Anh, tổ chức các chương trình tình nguyện, chương trình định hướng việc làm sau khi ra trường…Thông qua các chương trình này các em cải thiện kỹ năng mềm, hiểu rõ hơn về thị trường lao động và có những định hướng đúng đắn và chuẩn bị chu đáo về công việc sẽ làm sau khi ra trường.

Trung tâm sẽ tiếp tục tìm kiếm nguồn tài trợ cho những học bổng này để thu hút và tạo thêm nguồn nhân lực phụ nữ làm việc trong các lĩnh vực kỹ thuật và nghiên cứu khoa học tự nhiên trong tương lai.