Học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn và dân tộc thiểu số

Chương trình này sẽ hỗ trợ sinh viên có nguy cơ bị bỏ học nếu không có sự hỗ trợ về tài chính. Các em này được lựa chọn thông qua mạng lưới của Hội Khuyến học Việt Nam, chính quyền địa phương, các trường học, và các phương tiện truyền thông đại chúng. Người tiếp nhận học bổng có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn (trẻ mồ côi, người tàn tật hoặc cha mẹ bị bệnh nặng không thể làm việc để hỗ trợ giáo dục cho con cái).

Học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn và dân tộc thiểu số

Học bổng bao gồm tất cả các chi phí sinh hoạt cơ bản và tối thiểu bao gồm: đồng phục, văn phòng phẩm, xe đạp cho việc đi lại, và chi phí cần thiết khác giúp các em có điều kiện đến trường.