Trong số 3 trường có nữ sinh được nhận học bổng, Trường Đại học Xây Dựng Hà Nội có số nữ sinh nhận học bổng ít hơn so với hai trường Đại học còn lại (20 em). Tuy nhiên trường Đại học Xây Dựng Hà Nội cũng là một trong những trường kỹ thuật đầu nghành về xây dựng tại Việt Nam. 20 em nhận học bổng Merali được chọn lọc từ các nghành: Kiến trúc & Quy hoạch; Kinh tế & Quản lý xây dựng; Xây dựng DD &CN; Viện KH & KT Môi trường; Xây dựng cầu đường; Cơ khí xây dựng.

DHXD

Logo trường Đại học Xây Dựng


Thông tin chi tiết về Trường Đại học Xây Dựng Hà Nội, xin xem thêm website: http://nuce.edu.vn/