Sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng mệt mỏi thì việc thư giãn và giải trí rất quan trọng. Thông qua các hoạt động tập thể có thể giúp bạn giải tỏa tâm lý, rèn luyện các kỹ năng (giao tiếp, làm việc nhóm, trình bày trước đám đông…), ngoài ra còn phát huy tinh thần đoàn kết, sự nhạy bén linh hoạt của bản thân.