Quản lý và kiểm soát tài chính cá nhân là một trong những điều thiết yếu để đảm bảo việc chi tiêu của bạn luôn hợp lý và tránh tình trạng nợ xấu. Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn quản lý tài chính của mình:

Theo dõi các khoản chi tiêu hàng tháng: Nhiều người không nắm rõ họ đã tiêu bao nhiêu tiền vào từng khoản đồ ăn, quần áo, dụng cụ gia đình hoặc các hoạt động giải trí. Cho dù bạn trả bằng tiền mặt hay thẻ ngân hàng thì đều nên tính tổng số tiền đã chi tiêu vào cuối tháng để biết bạn đã tiêu bao nhiêu so với tổng thu nhập.
Theo dõi các khoản thu nhập hàng tháng: Ghi lại khoản thu nhập cố định hàng tháng của bạn, cũng như các khoản thu nhập ngoài như lương thưởng, được cho, tiền bán dụng cụ, v.v…
Lên kế hoạch cho khoản chi tiêu thiết yếu: Dựa trên dữ liệu mà bạn đã tập hợp được từ việc theo dõi chi tiêu hàng tháng, hãy dự trù chi tiêu cho từng khoản và cố gắng không thực chi vượt quá (hoặc không vượt quá nhiều) so với khoản dự trù. Đặc biệt phải dự trù trước những khoản phí phải trả hàng tháng như: tiền nhà, tiền điện, nước, v.v….
Dành khoản tiết kiệm: Cố gắng để dành một khoản tiền thu nhập hàng tháng (ít nhất là 10%) cho vào khoản tiết kiệm. Những khoản thu nhập ngoài cũng nên được đưa vào khoản tiết kiệm.