Rất nhiều người cảm thấy mất phương hướng trong cuộc sống. Mặc dù họ làm việc rất chăm chỉ nhưng tìm được cái gì đáng giá với bản thân họ. Một nguyên nhân chính khiến họ cảm thấy bối rối như vậy là do họ chưa dành đủ thời gian để suy nghĩ về những điều họ muốn trong cuộc sống, và chưa tự đặt ra những mục tiêu. Sau cùng thì bạn có bao giờ bắt đầu một cuộc hành trình mà không hề biết đích đến? Có lẽ là không đâu.

Xác định mục tiêu là một quá trình lâu dài mà bạn suy nghĩ về tương lai của mình, và tự tạo động lực để biến tương lai này thành hiện thực. Bằng việc viết chính xác những điều bạn mong muốn đạt được, bạn sẽ biết bạn nên tập trung sự cố gắng vào cái gì cũng như dễ dàng loại bỏ những xao nhãng trong công việc và trong cuộc sống hơn.

Những người thành công đều có mục tiêu xác định. Thiết lập mục tiêu giúp bạn có một tầm nhìn dài hạn và động lực trong ngắn hạn. Nếu bạn thiết lập những mục tiêu rõ ràng và cụ thể, bạn có thể đánh giá được sự tiến bộ của mình cũng như cảm thấy tự hào khi hoàn thành một mục tiêu, từ đó tăng cường sự tự tin cho bản thân.

Nguồn: mindtool

Các bước thiết lập mục tiêu cá nhân:

Trung tâm Giáo dục và Phát triển