Vào tháng 8/2015, Quỹ Châu Á đã kết hợp với Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) trao học bổng Teillon-Ludlow cho 80 em nữ sinh theo học tại 2 khoa Nông nghiệp và Công nghệ thông tin của Trường Đại học An Giang và Trường Đại học Cần Thơ (trong đó có 44 em của trường Đại học An Giang, và 36 em của trường Đại học Cần Thơ).

2 1

Chương trình học bổng Quỹ Châu Á dưới sự tài trợ của bà Meredith Teillon và ông Marc Ludlow được bắt đầu tại Việt Nam từ năm 2015 thông qua Quỹ Châu Á và CED, nhằm hỗ trợ cho các nữ sinh viên có năng lực học tập nhưng khó khăn về tài chính để theo học và hoàn thành chương trình bậc đại học. Học bổng trị giá 13 triệu đồng/suất/năm học và được cấp tiếp tục trong suốt quá trình học đại học với điều kiện các sinh viên phải giữ vững thành tích học tập tốt.

3

Cuối năm học 2018 – 2019 có 64 em (44 em Trường Đại học An Giang và 20 em Trường Đại học Cần Thơ) sẽ ra trường. Ngày 16/6/2019, Quỹ Châu Á và CED kết hợp với Trường Đại học An Giang tổ chức lễ ra trường cho các em nhận học bổng Quỹ Châu Á nguồn Meredith Ludlow and Marc Teillon với mục đích ghi nhận sự nỗ lực trong học tập của các em và tổng kết lại 4 năm học chúng tôi đã đồng hành với các em, kể từ năm 2015 đến nay.

4

Trong suốt thời gian tài trợ học bổng, Quỹ Châu Á và CED đã luôn quan tâm và giúp đỡ các nữ sinh không chỉ về kinh phí học tập mà còn tạo cơ hội rèn luyện, tích lũy kiến thức xã hội, phát triển các kỹ năng mềm thông qua các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt câu lạc bộ, các hoạt động vì cộng đồng,… Ngoài ra, chương trình còn đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học và định hướng việc làm cho các nữ sinh, tạo sự tự tin và sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động đầy cạnh tranh như hiện nay.