Trung tâm Giáo dục và Phát triển - CEDTRUNG TÂM GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN
Phòng 1502, Toà nhà OCT3A, khu đô thị RESCO, 74 Phạm Văn Đồng, Quận Từ Liêm, TP.Hà Nội
Tel: 043 562 7494
Fax: 043 540 1991
Email: cedhanoi@ced.edu.vn
Website: giaoducphattrien.com