Nguyễn Thị Nguyên, sinh viên năm 3 ngành Công nghệ thông tin, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền Thông, trường đại học Cần Thơ là một trong 80 nữ sinh nhận học bổng Teillon Ludlow. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố vác khoai thuê, làm ruộng, làm vườn, thu nhấp bấp bênh. Mẹ sức khỏe yếu không thể đi làm, chỉ ở nhà lo việc gia đình. Nguyên còn một anh trai đang học thi liên thông lên đại học. Số tiền được nhận học bổng Teillon Ludlow, Nguyên đã lo được 80% chi phí học tập. Chiếc máy tính Nguyên đang dùng cũng mua được nhờ tích góp từ tiền học bổng. Nhưng trên hết, học bổng Teillon Ludlow đã giúp Nguyên có động lực để theo đuổi ngành IT vốn ban đầu nhiều người khuyên em không nên theo học.