So với 100 bạn nữ sinh Thủy có hoàn cảnh đặc biệt hơn. Bố em mất khi em mới bước chân vào trường đại học. Niềm vui và nỗi buồn xen lẫn. Tuy nhiên khi tham gia vào chương trình học bổng em đã có những đổi thay tích  cực. Em học hăng say hơn, tham gia các hoạt động tình nguyện của Trung tâm.

Nữ sinh Nguyễn Thị Thủy, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Xem thêm video về Thủy: