Nhiệm vụ của Trung tâm:

Là đầu mối liên hệ với các nhà tài trợ, cung cấp thông tin và báo cáo tình hình học tập của các em học sinh; phối hợp với các trường có học sinh nhận học bổng của các chương trình để theo dõi và hỗ trợ quá trình học tập của các em cũng như tổ chức các hoạt nâng cao kỹ năng cho các em. Quản lý và báo cáo tài chính với các nhà tài trợ.

Ban quản lý dự án:

Với những chương trình hỗ trợ học bổng dài hạn, Trung tâm sẽ thành lập ban quản lý dự án gồm đại diện Trung tâm, nhà tài trợ, các thầy cô giáo và cán bộ phụ trách tại các trường có học sinh nhận học bổng. Ban quản lý dự án sẽ họp định kỳ 1 năm 2 lần (sau khi kết thúc học kỳ 1 và học kỳ 2), và có thể họp bất thường nếu có vấn đề gì phát sinh.

Quản lý tài chính

Quản lý, theo dõi và báo cáo các chương trình học bổngTiền học bổng cho các em học sinh phổ thông sẽ chuyển cho cha mẹ hoặc người nuôi dưỡng học sinh đó. Sinh viên đại học thì tiền học bổng sẽ chuyển thẳng cho các em sinh viên qua tài khoản ngân hàng. Thông thường, với chương trình dài hạn, tiền được chuyển theo quý (hoặc 1 năm 3 kỳ, mỗi kỳ 4 tháng). Gia đình của các em sinh phổ thông hoặc các em sinh viên đều được hướng dẫn lên kế hoạch chi tiêu để đảm bảo số tiền nhận được chỉ dành trang trải tiền học phí, mua dụng cụ học tập, học thêm, và những chi phí liên quan để đảm bảo các em có thể tiếp tục theo học.

Các hoạt động cho học sinh nhận học bổng

Bên cạnh việc hỗ trợ về tài chính, Trung tâm hỗ trợ  tổ chức các buổi học kỹ năng, các hoạt động tình nguyện và hỗ trợ cộng đồng, các sự kiện cho các em giao lưu với nhau giúp các em có thêm kiến thức và kỹ năng trong cuộc sống.