Để trang bị kỹ năng sống, tham gia các khóa học, khóa huấn luyện không phải là phương thức duy nhất. Sinh hoạt các CLB, đội, nhóm cũng là cách rất hiệu quả để tự rèn luyện kỹ năng mềm…
[iframe style=”width:525px; height:394px;” src=”//e.issuu.com/embed.html#26012478/42146922″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe]
Trung tâm Giáo dục và Phát triển