CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH KỸ NĂNG
THUYẾT TRÌNH, GIAO TIẾP

Thời gian: 8h00 – 17h00, ngày 5 tháng 06 năm 2022
Địa điểm: Phòng 306 D7, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Công ty TNHH Điện Lực AES Mông Dương đã ký thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Giáo dục và Phát triển về việc thực hiện chương trình học bổng Năng Lượng Tương Lai – AES Future Energy Scholarship tài trợ 20 suất học bổng cho sinh viên sinh sống tại khu mực miền Bắc đang theo học khoa Điện tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Điện Lực và sinh viên khoa Hóa của trường Đại học Khoa học Tự Nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội. Các bạn sinh viên được nhận học bổng sẽ được hỗ trợ 14 triệu đồng/sinh viên và được tham gia các khóa tập huấn nâng cao kĩ năng mềm và có cơ hội được trải nghiệm thực tế tại Công ty TNHH Điện Lực AES Mông Dương. Đây là năm thứ 3 công ty TNHH Điện Lực AES Mông Dương tài trợ học bổng cho sinh viên theo học ngành điện.

Dựa vào khảo sát nhu cầu của sinh viên, Công ty TNHH Điện Lực AES Mông Dương và Trung tâm Giáo dục và Phát triển sẽ phối hợp với trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, trường Đại học Điện Lực và trường Đại học Khoa học Tự Nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội tổ chức chương trình tập huấn và thực hành kỹ năng thuyết trình, giao tiếp cho 20 bạn sinh viên được chọn và 3 nhóm sinh viên đề tài của Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) vào ngày 5/6/2022 tại phòng 306 D7 trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Mục đích của buổi giao lưu:  Tập huấn và thực hành kỹ năng giao tiếp, thuyết trình;  Giúp các bạn sinh viên có kiến thực thực tế giao tiếp, thuyết trình trong cuộc sống, học tập và công việc.

Thành phần tham dự: Bà Hà Thị Thương, cán bộ giáo dục của CED; ThS. Đinh Thị Phương Thảo, Giảng viên phát triển kỹ năng; và Sinh viên HUST, VNU HUS, EPU và 3 nhóm sinh viên đề tài của Bộ.

Các bạn sinh viên đều hào hứng với nội dung được tập huấn. “Sau bài thuyết trình em đã biết thêm một số mẹo để thuyết trình tự tin hơn, biết được một số lỗi nên tránh cũng như một số ngôn ngữ cơ thể có thể dùng khi thuyết trình. Ngôn ngữ và phi ngôn ngữ trong thuyết trình, một số tips liên quan như chỉ có một nội dung trên một slide, các slide đều phải có tiêu đề” Sinh viên tham gia chương trình chia sẻ.