Theo dõi và quản lýTrung tâm tiếp tục theo dõi và giám sát nhằm có những hoạt động hỗ trợ cho các em khi cần thiết bằng nhiều hình thức khác nhau: liên hệ với các em qua điện thoại, email, hệ thống câu lạc bộ, cuộc họp với các nhóm nữ sinh tại Trung tâm, và thăm nơi ở của các em. Trung tâm cũng liên lạc thường xuyên với đại diện ban quản lý dự án các trường và họp ban quản lý (BQL) dự án khi có những vấn đề phát sinh. Trong thời gian qua, Trung tâm đã dành nhiều thời gian tìm hiểu về tình hình học tập, những khó khăn của sinh viên trong chương trình và đã tổ chức các cuộc họp với Ban quản lý dự án để trao đổi và thống nhất các phương án và biện pháp nhằm hỗ trợ và giúp đỡ các em nữ sinh trong chương trình một cách tốt nhất.