Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên trong chương trình học bổng STEM của Quỹ Châu Á tham gia hoạt động tình nguyện, nêu cao tinh thần vì cộng đồng thông qua việc tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi cho các em nhỏ cũng như tiếp cận thực tiễn, rèn luyện năng lực công tác xã hội, cống hiến sức trẻ phục vụ cộng đồng CED đã kết hợp với. P. CTSV trường Đại học An Giang để xây dựng kế hoạch tổ chức Trại hè năm 2022. Dựa trên yêu cầu và mục đích của Trại hè, P. CTSV đã liên hệ với Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh để kết nối cho sinh viên đến Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh tổ chức Trại hè; đồng thời cử cán bộ hỗ trợ các em thực hiện công tác chuẩn bị, tổ chức và quản lý các em xuyên suốt thời gian của Trại hè.

Chương trình diễn ra ngày vào ngày 4/8/2022. Tuy nhiên, các bạn  đã tổ chức họp nhóm xây dựng chương trình và phân công nhiệm vụ tổ chức Trại hè vào ngày 02/8/2022. Ngày 03/8/2022 thực hiện công tác chuẩn bị. Ngày 04/8/2022 tổ chức Trại hè năm 2022 tại Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh (Mỹ Hòa Hưng, Long Xuyên, An Giang).
2. Thành phần tham gia trại hè: gồm 63 học sinh và 28 sinh viên (danh sách kèm theo).

Nội dung trại hè bao gồm: Hoạt động 1: Chia nhóm, làm quen, đặt tên nhóm, thiết kết bảng nội quy và giới thiệu nhóm; Hoạt động 2: Hướng dẫn các em học sinh thực hiện các thí nghiệm khoa học như Làm hoa giấy nở trong nước, Túi nước thần kỳ… ; Hoạt động 3: Cho các em học sinh thi giải Mê cung bí ẩn; Hoạt động 4: Tổ chức các trò chơi vận động như chuyền dây thun bằng ống hút, Lướt sóng trên cạn…; Hoạt động 5: Kết nối yêu thương; Hoạt động 6: Thiết kế thiệp tặng bạn bè/thầy cô; Hoạt động 7: Đố vui; Hoạt động 8: Tổng kết, trao quà các em học sinh.

Chương trình đã có nhiều thuận lợi do: Luôn được sự hỗ trợ và quan tâm của Ban Giám hiệu Trường Đại học An Giang, Trung tâm Giáo dục & Phát triển cũng như Quỹ Châu Á trong việc triển khai các hoạt động cho sinh viên nữ trong khuôn khổ chương trình học bổng; Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh đã tạo điều kiện thuận lợi về địa điểm, trang thiết bị, cơ sở vật chất để tổ chức Trại hè; Tất cả sinh viên và học sinh tham gia Trại hè đều nhiệt tình, thân thiện và tích cực tham gia các hoạt động trong Trại hè; Cán bộ hỗ trợ của Trường Đại học An Giang và Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh đều nhiệt tình, tận tâm trong quá trình triển khai hoạt động.

Chương trình đã mang lại những hoạt động vui vẻ bổ ích cho các em học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh cũng như các bạn sinh viên được nhận học bổng STEM của Quỹ Châu Á tại trường Đại học An Giang. Chương trình cũng đã kết nối  các em lại gần nhau hơn, cùng nhau mang lại niềm vui cho các em học sinh.