Trường Đại học Bách Khoa Hà NộiTrường Đại học Bách Khoa Hà Nội là một trong 3 trường Đại học liên kết với Trung tâm Giáo dục và Phát triển trong chương trình học bổng Merali. Là một trong số những trường đại học lớn tại Việt Nam với đội ngũ cán bộ hùng hậu gồm 1950 cán bộ, với 1192 giảng viên và 394 cán bộ phục vụ giảng dạy và NCKH. Hàng năm trường Đại học Bách Khoa tuyển sinh hàng nghìn sinh viên cho các chuyên nghành khác nhau. 40 em nữ sinh nhận học bổng Merali được chọn từ các nhóm nghành:  Nhóm ngành 1: Cơ khí, Cơ khí động lực, Kỹ thuật nhiệt lạnh; Nhóm ngành 2: Điện, Điện tử Viễn thông, Công nghệ thông tin, Toán tin Ứng dụng; Nhóm ngành 3: Kỹ thuật hoá học, Kỹ thuật sinh học&Thực phẩm, Kỹ thuật Môi trường; Nhóm ngành 4: Kỹ thuật vật liệu, Công nghệ Dệt may&Thời trang, Sư phạm kỹ thuật tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.

DHBK

Logo Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Thông tin chi tiết về Trường Đại học Bách Khoa xin xem thêm tại website: http://hust.edu.vn/web/vi/home