Các hoạt động trong chương trình học bổng

Học bổng sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính mỗi năm (số tiền này được quy ra tiền Việt và chuyển cho sinh viên 3 lần trong 1 năm). Ngoài hỗ trợ tài chính, chương trình còn hỗ trợ nhiều hoạt động nhằm nâng cao năng lực và kỹ năng cho sinh viên trong chương trình học bổng thông qua các chương trình tập huấn kỹ năng, giao lưu, câu lạc bộ, học tiếng Anh, các chương trình tình nguyện, chương trình định hướng việc. Các chương trình này trang bị các kỹ năng mềm, kiến thức chuyển môn và các kỹ năng cần thiết khác giúp các em sẵn sàng tham gia thị trường lao động sau khi ra trường.

CÁC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI