Loading...
Hỗ trợ cộng đồng2021-03-24T10:41:18+00:00

Hỗ trợ cộng đồng

  • Tạo cơ hội cho các sinh viên chương trình học bổng đóng góp cho cộng đồng thông qua việc tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi cho các em nhỏ.
  • Thông qua các hoạt động, sinh viên sẽ được ôn luyện các kiến thức và rèn luyện các kĩ năng cần thiết.
  • Nội dung các hoạt động tập trung vào cung cấp cho các em HS một số kiến thức cơ bản và thực hành một số Kỹ năng sống và thí nghiệm khoa học gần gũi trong cuộc sống, giúp các em được tăng cường rèn luyện Kỹ năng sống và khám phá khoa học, từ đó tăng cường quan sát cuộc sống xung quanh.

5 chương trình đã được thực hiện tại các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Hà Nội, Nam Định, Quảng Ninh Các hướng đến những đối tượng nào: Học sinh tiểu học, cấp 2 và cộng đồng người dân có nhu cầu cải thiện các kĩ năng liên quan đến khoa học, công nghệ thông tin và một số các kiến thức khác.