Loading...
Học bổng Teillon-Ludlow2022-07-01T03:11:07+00:00

Về Học Bổng Teillon-Ludlow

Quỹ châu Á sẽ hỗ trợ cho Trung tâm Giáo dục và Phát triển (Trung tâm) chương trình học bổng Teillon-Ludlow hệ 4 năm và 5 năm bắt đầu từ tháng 7/2015. Chương trình sẽ trao học bổng cho 80 nữ sinh để theo đuổi việc học tập tại Đại học An Giang (30 suất) và Đại học Cần Thơ (50 suất). Khoản tài trợ này được thực hiện thông qua sự hỗ trợ hào phóng của ông bà Meredith Ludlow và  Marc Teillon.

Những nữ sinh nhận được học bổng của chương trình này sẽ phải gửi 1 bộ hồ sơ cho Trung tâm. Trung tâm và Quỹ Châu Á và 2 trường đại học sẽ làm việc cùng nhau để lựa chọn ra những nữ sinh phù hợp với chương trình.

Học bổng sẽ bao gồm chi phí học phí, lệ phí, ăn ở, đồng phục, tài liệu giáo dục, và bao gồm cả sách vở. Các nữ sinh được nhận học bổng sẽ được hỗ trợ 13,000,000đ/1 sinh viên/1 năm. Thông tin cụ thể về dự án như sau:

STT

Loại hồ sơ

Yêu cầu

1

Đơn xin cấp học bổng (Tiếng Việt Tiếng Anh)

Xác nhận nhà trường

2

Sơ yếu lý lịch

Ảnh, xác nhận nhà trường

3

Phiếu báo điểm và phiếu nhập học

Phô tô từ bản gốc

4

Bản khai hoàn cảnh gia đình

Có xác nhận địa phương

 5

Giấy tờ xác nhận chế độ chính sách

Theo mẫu qui định của Nhà nước

Đại học Cần Thơ:

 • 20 em nữ sinh theo học ngành Nông nghiệp (Hệ 4 năm)
 • 30 em nữ sinh theo học ngành Công nghệ thông tin (Hệ 5 năm)

Đại học An Giang:

 • 30 em nữ sinh theo học ngành Nông nghiệp (Hệ 4 năm)

Tiêu chuẩn lựa chọn:

Học bổng sẽ được trao cho những nữ sinh từ các gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đã đỗ vào một trong những ngành nêu trên tại hai trường. Các sinh viên đã được cấp học bổng này sẽ cam kết học tập và có thành tích học tập tốt để có thể duy trì học bổng trong suốt thời gian học. Nếu kết quả học tập không đáp ứng tiêu chuẩn 2 kỳ liên tiếp có kết quả học tập GPA từ 2.0 (hệ 4.0) trở lên, chương trình sẽ thay thế sinh viên khác cùng khóa và cùng chuyên ngành. Các tiêu chí lựa chọn sẽ dựa vào các tiêu chí sau đây:

 • Là công dân Việt Nam,
 • Sinh viên năm nhất (năm học 2015 – 2016), trúng tuyển vào các ngành nêu trên ở 2 trường Đại học Cần Thơ và Đại học An Giang
 • Các bạn nữ sinh phải đảm bảo có giấy nhập học của trường Đại học An Giang hoặc Đại học Cần Thơ,
 • Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (có hồ sơ và chứng nhận của chính quyền địa phương).

Chương trình giám sát:

Quỹ Châu Á sẽ kết hợp với Trung tâm giám sát chương trình học bổng. Trung tâm có trách nhiệm báo cáo kết quả học tập của các sinh viên nhận học bổng cho Quỹ.

Các sinh viên nhận được học bổng này phải duy trì được kết quả học tập GPA từ 2.0 (hệ 4) trở lên. Nếu sinh viên nào không duy trì được kết quả học tập GPA từ 2.0 trong 2 kỳ liên tiếp thì sẽ bị cắt học bổng và thay thế sinh viên khác. Nhà trường sẽ lựa chọn sinh viên thay thế và gửi hồ sơ của sinh viên đó về Trung tâm. Yêu cầu đối với bạn sinh viên thay thế là: học cùng khóa và chuyên nghành với bạn sinh viên bị loại; có hoàn cảnh khó khăn; thành tích học tập tốt.

Hồ sơ xin cấp học bổng Teillon-Ludlow

Ngoài ra các em còn bổ sung thêm trong hồ sơ những loại giấy tờ sau:

 • Ban sao sổ hộ khẩu gia đình có công chứng
 • Phiếu báo điểm và phiếu nhập học

Lưu ý: Tất cả những giấy tờ trên phải được đóng dấu giáp lai của trường đại học quản lý sinh viên đó.

Các quy định đối với học bổng Teillon-Ludlow

Quỹ Châu Á và Trung tâm Giáo dục và Phát triển sẽ làm việc chặt chẽ với Trường Đại học An Giang và Trường Đại học Cần Thơ để xét chọn và quyết định cấp học bổng cho những ứng viên hội đủ những tiêu chí nêu trên của chương trình. Danh sách các nữ sinh được chọn nhận học bổng sẽ được thông báo tới nhà trường nơi các nữ sinh trúng tuyển và gửi trực tiếp đến nữ sinh trước ngày 15/9/2015. Học bổng sẽ được phát vào cuối tháng 9/2015.

Các sinh viên nhận được học bổng này phải duy trì được kết quả học tập GPA từ 2.0 (hệ 4) trở lên. Nếu sinh viên nào không duy trì được kết quả học tập GPA từ 2.0 trong 2 kỳ liên tiếp thì sẽ bị cắt học bổng và các trường có thể chọn và thay thế sinh viên khác. Hồ sơ của sinh viên thay thế sẽ gửi về Trung tâm và Quỹ Châu Á xem xét và quyết định. Sinh viên thay thế sẽ được chọn là sinh viên đang học cùng khóa và chuyên ngành với bạn sinh viên bị loại; có hoàn cảnh khó khăn; thành tích học tập tốt.

Quyền lợi và trách nhiệm của các sinh viên được nhận học bổng:

 • Được cấp học bổng trong suốt 4 hoặc 5 năm học đại học cho đến khi tốt nghiêp nếu đảm bảo kết quả các kỳ học tốt.
 • Để bảo đảm tính minh bạch của chương trình, các sinh viên được cấp học bổng sẽ tự mở một tài khoản cá nhân tại Ngân hàng Vietinbank để BQL dự án chuyển tiền học bổng vào tài khoản theo kỳ hạn.
 •  Học bổng sẽ được phát 3 lần/năm, lần 1 vào đầu năm học, lần 2 vào đầu học kỳ II và lần 3 vào cuối năm học.
 • Luôn cố gắng hoàn thành tốt các môn học với điểm số cao nhất có thể nhưng không thấp hơn GPA 2.0 (hệ 4.0) điểm trung bình của từng môn để duy trì việc nhận học bổng của những năm tiếp theo;
 • Sử dụng tiền học bổng phục vụ cho mục đích học tập (trừ tiền ăn và ở)
 • Hàng năm, mỗi sinh viên trong chương trình sẽ gửi: (i) kế hoạch chi tiêu tiền học bổng trong năm học; (ii) báo cáo học tập giữa kỳ; và (iii) báo cáo tổng kết năm học tới BQL dự án;
 • Kế hoạch chi tiêu (nộp vào đầu năm học muộn nhất là ngày 30/9 hàng năm): phải nêu lên được kế hoạch sử dụng tiền học bổng cho các khoản chi tiêu cần thiết trong năm học, như học phí, sách, vở, và dụng cụ học tập.
 • Báo cáo giữa kỳ (nộp sau khi có kết quả của học kỳ I muộn nhất là ngày 1/3 hàng năm): phải nêu lên được kết quả học tập trong kỳ và những thành tích đã đạt được hay những khó khăn đang gặp phải ảnh hưởng đến kết quả học tập.
 • Báo cáo tổng kết năm học (nộp sau khi có kết quả của học kỳ II và tổng kết cả năm, muộn nhất là ngày 1/8 hàng năm): phải nêu lên được kết quả học tập của kỳ II và tổng kết cả năm, những thành tích đạt được hay những khó khăn gặp phải ảnh hưởng đến kết quả học tập.
 • Chương trình cũng khuyến khích các sinh viên nhận học bổng gửi thêm những câu chuyện thành công mà nhờ có chương trình học bổng đã giúp các em đạt được những thành công đó (có kèm theo ảnh);
 • Khuyến khích các em chia sẻ hình ảnh, kết quả và thành tích học tập của mình cũng như những khó khăn, thuận lợi để giúp nhau cùng tiến bộ thông qua Trung tâm hoặc cán bộ quản lý ở các trường;
 • BQL dự án cũng sẽ tổ chức các buổi trao đổi, gặp gỡ thường xuyên cho các em sinh viên nhận học bổng của chương trình để các em kịp thời chia sẻ, hỗ trợ và động viên nhau cùng tiến bộ. Cụ thể, các em học cùng một trường sẽ gặp nhau 2 tháng/lần; và sau mỗi học kỳ. Toàn bộ các em tham gia chương trình ở cả 2 trường sẽ gặp nhau một năm một lần.
 • Các bạn nữ sinh nhận học bổng phải tham gia tích cực tất cả các hoạt động do Trung tâm và trường tổ chức.

 Điều khoản và thủ tục rút khỏi chương trình

 • Nếu em sinh viên nào muốn rút khỏi chương trình vì lý do khách quan, em đó sẽ phải gửi đơn xin rút khỏi chương trình và nêu cụ thể lý do. Đơn này phải có chứng nhận và cam kết của cha mẹ về việc sẽ hoàn trả lại cho chương trình những khoản học bổng đã được phát nhưng chưa dùng hết.
 • Với trường hợp các em không đạt được kết quả học tập như chương trình đề ra, mặc dù đã được BQL dự án động viên và hỗ trợ, BQL dự án sẽ gửi thông báo chấm dứt học bổng với sinh viên đó và yêu cầu hoàn trả những khoản học bổng đã được cấp nhưng chưa dùng hết cho BQL dự án.
 • Những trường hợp kể trên sẽ không được phép tham gia dự tuyển vào chương trình học bổng này nữa.

Liên Hệ:

Trung tâm Giáo dục và Phát triển
Tầng 18A, Tòa nhà MD Complex, 68 Nguyễn Cơ Thạch, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3562 7494
Fax: (84-4) 3540 1991
Email: cedhanoi@ced.edu.vn
Người liên hệ: Hà Thị Thương (0168 8706 696) hoặc Trần Mạnh Hải: 0986 118 118