HỖ TRỢ HỌC BỔNG HỌC SINH VÀ SINH VIÊN NGHÈO CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TẠI VIỆT NAM

Giới thiệu chung về chương trình học bổngNgày càng có nhiều bằng chứng cho thấy giáo dục là con đường thoát khỏi đói nghèo. Các nghiên cứu chỉ ra rằng nghèo đói gần như không tồn tại trong số những người có trình độ học vấn cao hoặc được đào tạo nghề, trong khi đó những người không được tiếp cận giáo dục thì ngược lại. Người dân nông thôn ở Việt Nam và các nước không được tiếp cận với giáo dục hoặc đào tạo nghề thì thường thất bại về mùa màng, chăn nuôi và do đó họ tiếp tục rơi vào vòng luẩn quẩn của đói nghèo. Vòng luẩn quẩn này ở vùng nông thôn không chỉ ảnh hưởng tới người dân mà còn ảnh hưởng tới cả con cái của họ, khi cha mẹ thất học thì cũng không có khả năng chu cấp cho con học hành, mặc dù giáo dục cho con cái có thể giúp gia đình họ thoát khỏi cái bẫy đói nghèo.

Ở Việt Nam, việc tiếp cận giáo dục đại học của người dân ở vùng nông thôn và nhóm có thu nhập thấp gặp nhiều cản trở hơn so với người ở thành thị và người có thu nhập cao. Sinh viên ở vùng Tây Bắc, Đông Bắc và Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít có khả năng tiếp cận các chương trình đại học hơn so với các sinh viên từ các tỉnh thành khác. Học phí, sách và tài liệu, phương tiện đi lại, và các chi phí cá nhân khác khi học đại học và sống xa nhà là gánh nặng tài chính đối với các gia đình nghèo. Dựa trên số liệu từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, và đánh giá của Trung tâm Giáo dục và Phát triển chi phí học phí và sinh hoạt tối thiểu cho một sinh viên học tập tại một trường đại học công ở thành phố là 800 – 960 đô la Mỹ mỗi năm, nhiều hơn gấp bốn lần so với thu nhập bình quân đầu người hàng năm ở nhiều vùng nông thôn tại Việt Nam. Mặc dù chính phủ đã quan tâm hỗ trợ tiếp cận giáo dục đại học cho những sinh viên nghèo, nhưng vẫn còn hàng ngàn sinh viên trên khắp Việt Nam bỏ lỡ cơ hội tiếp tục học lên cao do khó khăn về tài chính.

Vì thế, Trung tâm Giáo dục và Phát triển kết hợp cùng các trường học, trường đại học, và Hội Khuyến Học Việt Nam tạo các cơ hội học tập và phát triển cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thông qua các chương trình hỗ trợ.