Với sự hỗ trợ tài chính của Quỹ Shirin Pandju Merali, Quỹ Châu Á kết hợp với Trung tâm Giáo dục và Phát triển xây dựng Chương trình Học bổng Merali tại Việt Nam nhằm hỗ trợ cho các nữ sinh có năng lực học tập nhưng không có khả năng tài chính để học tiếp đại học.

Giới thiệu học bổng Merali

Quỹ Shirin Pandju Merali do ông Pandju Merali lập ra nhằm hỗ trợ cho phụ nữ ở các quốc gia đang phát triển thông qua việc cung cấp học bổng tạo cho họ cơ hội theo đuổi sự nghiệp và xây dựng cuộc sống tốt hơn cho bản thân và gia đình của mình.

Ở Việt Nam, chương trình Học bổng Merali sẽ cấp học bổng cho 100 nữ sinh theo học chương trình đại học 4 hoặc 5 năm về các ngành khoa học tự nhiên tại 3 trường đại học công lập uy tín tại Việt Nam, bao gồm:

Chương trình đại học 5 năm cho 60 suất học bổng:

  • 40 nữ sinh học chương trình 5 năm về công nghệ thông tin, hóa sinh và các ngành kỹ thuật khác tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
  • 20 nữ sinh học chương trình 5 năm về ngành xây dựng dân dụng tại Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội.

Chương trình đại học 4 năm cho 40 suất học bổng:

  • 40 nữ sinh học chương trình 4 năm về khoa học tự nhiên tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giá trị học bổng:

  • Mỗi học bổng sẽ bao gồm học phí, sách, vở, và dụng cụ học tập cần thiết trong năm học cho các em sinh viên. Học bổng không được sử dụng vào các mục đích khác, như trả tiền thuê nhà, vv…