Học bổng cho nữ sinh phổ thông

Cũng như ở nhiều nước khác ở châu Á, văn hóa và truyền thống ở Việt Nam vẫn là “trọng nam khinh nữ”. Các gia đình ở nông thôn, nếu không có đủ khả năng cho tất cả các con đi học thì thường ưu tiên việc học cho con trai hơn con gái. Vì vậy các em gái ở gia đình nghèo thường có nguy cơ bỏ học cao. Chính điều này làm cho phu nữ thiệt thòi suốt cuộc đời và làm cho họ khó thoát khỏi vòng luẩn quẩn của nghèo đói, mù chữ, và sức khoẻ tồi tệ của gia đình và cộng đồng, làm cản trở sự phát triển chung của Việt Nam.

Trung tâm Giáo dục và Phát triển đang hỗ trợ học bổng dài hạn và ngắn hạn cho các nữ sinh đến từ các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa ở Việt Nam, giúp các em tiếp tục theo học ở cấp học Trung học cơ sở và Đại học.