Nhật ký MeraliHồi ký Merali giới thiệu về toàn bộ cuộc đời của ông Pandju Merali người đã sáng lập ra quỹ học bổng Merali. Dưới đây là bản tiếng Anh và tiếng Việt.

Bạn có thể download Hồi ký Merali tại đây:
Hồi ký Merali bản Tiếng Anh
Hồi ký Merali bản Tiếng Việt