Chương trình Học bổng Quỹ Châu Á (THPT)

Năm học 2022-2023

Dựa trên các cam kết ngân sách từ các nguồn tài trợ khác nhau, Quỹ Châu Á (TAF) kết hợp cùng Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) triển khai chương trình học bổng Quỹ Châu Á. Kế hoạch cho năm học 2022-2023 như sau:

Học bổng Quỹ Châu Á Estee Lauder (ELC):

 • Thông tin chung:
  • Hỗ trợ một khoá mới cho 100 em học sinh lớp 10 (50 học sinh An Giang và 50 học sinh Cần Thơ)
  • Tiêu chí lựa chọn học sinh: Các em nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn (ưu tiên kết quả học tập từ trên xuống) và cam kết học tập cao (mỗi em đều cần có thư cam kết không bỏ học, có chữ ký của cha/mẹ/người giám hộ)
 • Mục tiêu cụ thể:
  • Muộn nhất ngày 30/10/2022: chọn lựa trên hồ sơ 100 em nữ sinh mới, học lớp 10 (50 học sinh An Giang và 50 học sinh Cần Thơ).
  • Hai tuần sau đó, TAF kết hợp với CED làm phỏng vấn online ngẫu nhiên một số em. Bổ sung học sinh nếu còn thiếu.
  • 30/11/2022: Chốt danh sách 100 em nhận học bổng Quỹ Châu Á
  • Học bổng sẽ được phát cho các em thành 2 lần (lần 1: tháng 12/2022; lần 2: tháng 3/2023)
 • Muộn nhất ngày 31/3/2022:
  • Tổ chức một hội thảo hỗ trợ hướng nghiệp và kỹ năng mềm (The training includes modules such as effective learning methods, leadership, and self-development skills to support the scholars transition into secondary school and excel in the new learning environment. The training will also engage career specialists to support the scholars in understanding their strengths and planning for their futures) cho 100 em học sinh nhận học bổng nguồn
  • Mỗi tỉnh tổ chức một workshop.
  • Trong hội thảo này cũng sẽ mời staff của ELC Việt Nam tham dự, nếu họ quan tâm.
  • Nếu thời gian cho phép, cũng sẽ mời một số các em sinh viên nhận học bổng STEM đến chia sẻ kinh nghiệm chọn ngành để các em học sinh có thêm lựa chọn.
  • Sẽ mời cả các em học sinh nhận học bổng từ các nguồn tài trợ khác ở hai tỉnh này tham gia (như nguồn: Dodson, Lana Condor và Lan Le).
  • Cuối năm học 2022-2023, ít nhất 90% số các em nhận học bổng nguồn ELC phải đạt danh hiệu học sinh Khá và Giỏi

Học bổng Quỹ Châu Á nguồn Lana Condor:

 • Thông tin chung:
  • Hỗ trợ một khoá mới gồm 16 em nữ sinh lớp 10 của Cần Thơ
 • Tiêu chí lựa chọn: Các em nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn (ưu tiên kết quả học tập từ trên xuống) và cam kết học tập cao (mỗi em đều cần có thư cam kết không bỏ học, có chữ ký của cha/mẹ/người giám hộ).
 • Mục tiêu cụ thể:
  • Học bổng sẽ được phát cho các em thành 2 lần (lần 1: tháng 12/2022; lần 2: tháng 3/2023)
  • Cho các em tham gia vào thội thảo hướng nghiệp và kỹ năng mềm cùng các em nguồn ELC ở Cần Thơ
  • Cuối năm học 2022-2023, ít nhất 90% số các em nhận học bổng nguồn Lana Condor đạt danh hiệu học sinh Khá và Giỏi

Học bổng Quỹ Châu Á nguồn Lan Le:

 • Hỗ trợ một khoá mới gồm 3 em học sinh lớp 10 của Cần Thơ.
 • Tiêu chí lựa chọn: Các em nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn (ưu tiên kết quả học tập từ trên xuống) và cam kết học tập cao (mỗi em đều cần có thư cam kết không bỏ học, có chữ ký của cha/mẹ/người giám hộ).

Học bổng Quỹ Châu Á nguồn Thuy Nguyen

 • Hỗ trợ khoá 1 mới gồm 22 em học sinh lớp 10 của Cần Thơ.
 • Tiêu chí lựa chọn: Các em nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn (ưu tiên kết quả học tập từ trên xuống) và cam kết học tập cao (mỗi em đều cần có thư cam kết không bỏ học, có chữ ký của cha/mẹ/người giám hộ)

Học bổng Quỹ Châu Á nguồn gia đình ông bà Dodson:

 • Thông tin chung:
  • Hỗ trợ một khoá mới gồm 120 em nữ sinh lớp 10 (70 của Nam Định, 40 của An Giang và 10 của cần Thơ)
 • Tiêu chí lựa chọn: Các em nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn (ưu tiên kết quả học tập từ trên xuống) và cam kết học tập cao (mỗi em đều cần có thư cam kết không bỏ học, có chữ ký của cha/mẹ/người giám hộ).
 • Mục tiêu cụ thể:
  • Học bổng sẽ được phát cho các em thành 2 lần (lần 1: tháng 12/2022; lần 2: tháng 3/2023)
  • Cho các em ở An Giang và Cần Thơ tham gia vào hội thảo hướng nghiệp và kỹ năng mềm cùng các em nguồn ELC
  • Riêng Nam Định sẽ tổ chức tập huấn hướng nghiệp và kỹ năng mềm online
  • Cuối năm học 2022-2023, ít nhất 90% số các em nhận học bổng nguồn Dodson đạt danh hiệu học sinh Khá và Giỏi

 

Học bổng Quỹ Châu Á nguồn Thuy and Mark Barnett Foundation:

 • Thông tin chung:
  • Tiếp tục hỗ trợ 100 em khoá 2 năm nay lên lớp 12 (50 học sinh Cao Bằng và 50 học sinh Điện Biên)
  • Tiếp tục hỗ trợ 140 em khóa 3 năm nay lến lớp 11 (60 học sinh Cao Bằng và 80 học sinh Điện Biên).
  • Mở rộng chương trình với Khoá 4: 140 em lớp 10 (60 học sinh Cao Bằng và 80 học sinh Điện Biên)
 • Mục tiêu cụ thể:
  • 140 em lớp 10 của khóa 4 sẽ được chọn lựa từ 13 trường của 2 tỉnh. Cụ thể:
  • Điện Biên: 8 trường, mỗi trường 10 em (DTNT Điện Biên Đông; THPT Huyện Điện Biên; THPT Mường Nhà; TPHT Búng Lao; THPT Thanh Chăn; THPT Mường Ảng; THCS THPT Quài Tở; thêm mới DTNT Tỉnh Điện Biên);
  • Cao Bằng: 6 trường, mỗi trường 10 em (THPT Trùng Khánh; THPT Pò Tấu; THPT Nà Giàng; THPT Đàm Quang Trung, THPT Lục Khu, và THPT Thông Huề).
  • Theo kế hoạch ban đầu, TAF và CED sẽ trực tiếp phỏng vấn 140 em này trước khi ra quyết định cuối cùng. Nhưng có thể tuỳ vào tình hình dịch bệnh sẽ quyết định hình thức phỏng vấn, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp.
  • Muộn nhất ngày 30/11/2022: chọn lựa xong 140 em học sinh lớp 10 của Khóa 4.
  • Các nội dung training đã cam kết với nhà tài trợ: Học sinh lớp 10 (kỹ năng học tập và quản lý thời gian hiệu quả; kỹ năng phát triển bản thân; communication skill); Học sinh lớp 11 (communication skills, critical thinking, and problem-solving); Học sinh lớp 12 (leadership skills, team building, and personal finance). Cụ thể hình thức tập huấn sẽ thảo luận thêm.
  • Trước ngày 30/3/2023, sẽ tổ chức một hội thảo hỗ trợ hướng nghiệp và kỹ năng mềm . Các nội dung đào tạo còn lại trong năm sẽ do thầy cô của từng trưởng đảm nhận.
  • Muộn nhất ngày 30/9/2023, có báo cáo cụ thể về tình hình tốt nghiệp và đậu đại học của 100 em học sinh khoá 2.