1. Hỗ trợ tài chính

Các bạn nhận học bổng của Trung tâm đều là những bạn nữ sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn bởi vậy hằng năm Trung tâm tiến hành chuyển tiền học bổng vào tài khoản cá nhân cho những bạn nữ sinh nhận được học bổng của chương trình nhằm giúp đỡ các bạn trang trải tiền học phí, mua dụng cụ học tập, hay đăng ký học thêm…

2. Tập huấn kỹ năng

Bên cạnh việc hỗ trợ về tài chính, Trung tâm liên tục tổ chức các buổi học kỹ năng và các sự kiện cho các em giao lưu trên địa bàn Hà Nội giúp các em có thêm kiến thức và kỹ năng trong cuộc sống.

Chương trình tập huấn kỹ năng/giao lưu

Chương trình tập huấn kỹ năng giao lưuVào mỗi năm Trung tâm sẽ tiến hành chương trình tập huấn kỹ năng sống, phương pháp học tập hiểu quả; các buổi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm sống, kinh nghiệm học tập của 100 bạn nữ sinh với nhau và giữa 100 bạn nữ sinh với các chuyên gia giáo dục. Các chương trình này chủ yếu hướng dẫn cho các em nữ sinh những cách thức học tập hiệu quả, quản lý thời gian, quản lý tài chính và kỹ năng giao tiếp. Qua các cuộc giao lưu này giúp tạo điều kiện cho các em sinh viên trong chương trình gặp gỡ, làm quen và giao lưu với các thành viên của ban quản lý dự án cũng như đại diện ban giám hiệu của nhà trường để khuyến khích các em tự tin và chủ động trao đổi với bạn bè, thầy cố để tháo gỡ những khó khăn trong cuộc sống và học tập. Ngoài ra, Trung Tâm thường xuyên cập nhật trang thông tin trên trang web: http://www.hocbongnusinh.com nhằm cung cấp thêm kiến thức và những thông tin hữu ích cần thiết cho các em sinh viên tham gia chương trình.

Chương trình học

Ngoài các chương trình tập huấn, giao lưu, Trung tâm Giáo dục Phát triển thường xuyên quan tâm theo dõi tình hình học tập của các bạn nữ sinh nhận học bổng để có biệp pháp hỗ trợ kịp thời. Sau mỗi kỳ học, Trung tâm thường kiểm tra và xem xét kỹ bảng điểm của từng em nữ sinh để xem các em học yếu những môn nào. Đối với những môn chuyên nghành Trung tâm sẽ kết hợp cùng cán bộ quản lý của Trường đại học đó liên hệ với thầy cô bộ môn để bổ trợ thêm kiến thức cho các em kịp thời. Còn đối với các môn Tin học hoặc Tiếng Anh, Trung tâm sẽ cử cán bộ chuyên trách giúp đỡ các em.