Tạo ra một mạng lưới hỗ trợ với bạn bè và người thân: Một trong những cách tốt nhất để duy trì lối sống của bạn là nói với bạn bè và gia đình mục tiêu của bạn và nguyên nhân bạn muốn đạt được nó. Nếu gia đình và bạn bè biết rằng bạn đang cố gắng, họ sẽ ủng hộ bạn nhiều hơn và đưa ra những sự hỗ trợ khi bạn cần thiết, vì vậy hãy trung thực và cởi mở với họ.

Tìm kiếm sự giúp đỡ từ chuyên gia: Đôi khi bạn bạn cần nhiều hỗ trợ từ người ngoài hơn là từ gia đình và bạn bè. Trong trường hợp này, sự giúp đỡ từ chuyên gia có thể giúp bạn đạt được mục tiêu.
Tìm kiếm sự hỗ trợ trực tuyến: Tìm kiếm hỗ trợ không có nghĩa là bạn phải rời khỏi khu vực mình sinh sống. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều động lực và lời khuyên từ mạng Internet. Ví dụ, bạn có thể tìm thấy rất nhiều cộng đồng online miễn phí hoặc thu phí thấp mà cho phép bạn nói chuyện với những người có cùng mục tiêu. Những diễn đàn như vậy là một nơi rất tốt để chia sẻ các mẹo, tạo động lực và tăng cường sự hỗ trợ. Tuy nhiên, hãy cẩn thận khi tìm kiếm thông tin trên mạng. Bạn nên nhớ rằng mọi người đều có thể đăng thông tin lên web hoặc blog. Hãy tìm những trang web đáng tin cậy.
Tìm trợ giúp từ các nhóm, câu lạc bộ trong khu vực đang sinh sống.
Tự hỗ trợ bản thân bằng cách viết nhật kí: Cho dù bạn ghi lại những suy nghĩ và sự tiến bộ của mình hàng ngày hay hàng tuần, bạn đều sẽ có cái nhìn tổng quan về những chặng đường đã trải qua. Bạn có thể nhìn lại những thành  công trong quá khứ và coi nó là động lực cho những ngày tháng khó khăn.