1

Trong 2 ngày 12 và 13/09, Công ty TNHH AES-TKV Mông Dương cùng với Trung tâm Giáo dục và Phát triển kết hợp với trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và trường Đại học Điện lực đã tiến hành buổi phỏng vấn các bạn sinh viên, lựa chọn những bạn phù hợp nhất để trao học bổng năm học 2018 – 2019. Đây là học bổng dành cho các sinh viên sinh sống tại Quảng Ninh đang theo học khoa Điện tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Trường Đại học Điện Lực. Các bạn sinh viên được nhận học bổng sẽ được hỗ trợ $600/sinh viên và được tham gia các khóa tập huấn nâng cao kĩ năng mềm và có cơ hội được trải nghiệm thực tế tại Công ty TNHH AES-TKV Mông Dương.

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội có 18 bạn sinh viên và trường Đại học Điện lực có 5 bạn sinh viên bao gồm cả những bạn lần đầu biết đến học bổng và cả những bạn đã được nhận học bổng năm ngoái, tiếp tục đến tham gia buổi phỏng vấn xét học bổng cho năm học 2018 -2019.

Buổi phỏng vấn diễn ra trong không khí vui vẻ, gần gũi, cởi mở. Theo đánh giá của ban giám khảo thì chất lượng các bạn sinh viên năm nay khá đa dạng và thú vị.

Công ty TNHH Điện lực AES-TKV Mông Dương và Trung tâm Giáo dục và Phát triển dự kiến cũng sẽ tổ chức thêm một buổi phỏng vấn phụ để tạo điều kiện cho nhiều bạn sinh viên hơn nữa có cơ hội được nhận học bổng.

Xem thêm các hình ảnh khác của buổi phỏng vấn:

Trung tâm Giáo dục và Phát triển