HỌC BỔNG ĐẠI HỌC

Mục tiêu của chương trình là nhằm thúc đẩy và thu hút các nữ sinh tương lai theo học Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM). Bằng cách khuyến khích thế hệ nữ giới tiếp tục theo đuổi sự sáng tạo, chúng ta sẽ thấy tác động tích cực đến sự tăng trưởng và phát triển bền vững trong tương lai tại Việt Nam. Sinh viên theo học các môn liên quan đến STEM có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính từ một trong các chương trình học bổng của chúng tôi, đặc biệt là những nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài hỗ trợ tài chính, chương trình còn tổ chức các chương trình tập huấn kỹ năng mềm, hoạt động cộng đồng… Học bổng nhằm hỗ trợ xây dựng một tương lai tốt hơn cho sinh viên, đồng thời khuyến khích họ đạt được sự nghiệp thành công trong tương lai.

CÁC ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI