Đối tượng được cấp học bổng:

 • Tiêu chí xét chọn học bổng nữ sinh MeraliLà nữ giới

  Công dân Việt Nam đang là sinh viên năm thứ nhất đại học có phẩm chất đạo đức và sức khỏe tốt;

 • Trúng tuyển vào hệ chính quy của một trong các trường đại học được liệt kê ở trên.

Điều kiện được cấp học bổng: 

 • Đăng ký một trong những ngành của các khoa: Kiến trúc và quy hoạch; Kinh tế và Quản lý xây dựng; Xây dựng dân dụng và công nghiệp;  Kỹ thuật môi trường;  Cầu đường;  Cơ Khí xây dựng (hệ 5 năm).
 • Phải chứng minh tình trạng tài chính của gia đình (thông qua bảng lương/thu nhập của cha mẹ, theo đó thu nhập của gia đình phải ít hơn VND 4.600.000/tháng mới đủ điều kiện nhận học bổng).

 Lưu ý:  Sinh viên đã đăng ký dự tuyển các chương trình học bổng khác không được dự tuyển chương trình học bổng này.

 Phương thức quản lý chương trình

 Quỹ Châu Á và Trung tâm Giáo dục và Phát triển sẽ kết hợp với các trường đại học được tham gia trong chương trình (đã nêu ở trên), thành lập một Ban Quản lý (BQL) dự án để theo dõi tình hình học tập cũng như hỗ trợ kịp thời cho các em sinh viên được cấp học bổng. BQL dự án sẽ theo dõi việc đi học của các em có đầy đủ không?, điểm số học tập của các em có đạt yêu cầu đề ra của chương trình không?, gặp gỡ/trao đổi với các em, gia đình của các em và các thầy cô giáo để tháo gỡ các khó khăn các em đang gặp phải trong năm học.

 BQL dự án cũng sẽ phát cho mỗi em một bản cuốn Nhật ký của Merali để các em hiểu hơn về nhà tài trợ của chương trình và có thêm quyết tâm học tập.

 Quyền lợi và trách nhiệm của các sinh viên được nhận học bổng:

 • Được cấp học bổng trong suốt 4 hoặc 5 năm học đại học cho đến khi tốt nghiêp nếu đảm bảo kết quả các kỳ học tốt.
 • Để bảo đảm tính minh bạch của chương trình, các sinh viên được cấp học bổng sẽ mở một tài khoản cá nhân tại Ngân hàng Vietinbank để BQL dự án chuyển tiền học bổng vào tài khoản theo kỳ hạn.
 •  Học bổng sẽ được phát 3 lần/năm, lần 1 vào đầu năm học, lần 2 vào đầu học kỳ II và lần 3 vào cuối năm học.
 • Luôn cố gắng hoàn thành tốt các môn học với điểm số cao nhất có thể nhưng không thấp hơn 6,5 điểm trung bình của từng môn để duy trì việc nhận học bổng của những năm tiếp theo;
 • Sử dụng tiền học bổng phục vụ cho mục đích học tập,  ăn và ở, và các đồ dùng học tập.
 • Hàng năm, mỗi sinh viên trong chương trình sẽ gửi: (i) kế hoạch chi tiêu tiền học bổng trong năm học; (ii) báo cáo học tập giữa kỳ; và (iii) báo cáo tổng kết năm học tới BQL dự án:
 • Kế hoạch chi tiêu (nộp vào đầu năm học nhưng không muộn hơn 30/9 hàng năm): phải nêu lên được kế hoạch sử dụng tiền học bổng cho các khoản chi tiêu cần thiết trong năm học, như học phí, sách, vở, và dụng cụ học tập. Riêng năm 2011, thời hạn nộp kế hoạch chi tiêu không muộn hơn 15/11/2015. Theo đó, tiền học bổng chỉ được sử dụng cho những khoản này và không được sử dụng vào các mục đích khác.
 • Báo cáo giữa kỳ (nộp sau khi có kết quả của học kỳ I nhưng không muộn hơn 15/3 hàng năm): phải nêu lên được kết quả học tập trong kỳ và những thành tích đã đạt được hay những khó khăn đang gặp phải ảnh hưởng đến kết quả học tập.
 • Báo cáo tổng kết năm học (nộp sau khi có kết quả của học kỳ II và tổng kết cả năm, nhưng không muộn hơn 1/8 hàng năm): phải nêu lên được kết quả học tập của kỳ II và tổng kết cả năm, những thành tích đạt được hay những khó khăn gặp phải ảnh hưởng đến kết quả học tập.
 • Chương trình cũng khuyến khích các sinh viên nhận học bổng gửi thêm những câu chuyện thành công mà nhờ có chương trình học bổng đã giúp các em đạt được những thành công đó (có kèm theo ảnh);
 • Khuyến khích các em chia sẻ hình ảnh, kết quả và thành tích học tập của mình cũng như những khó khăn, thuận lợi để giúp nhau cùng tiến bộ thông qua Trung tâm hoặc cán bộ quản lý ở các trường;
 • BQL dự án cũng sẽ tổ chức các buổi trao đổi, gặp gỡ thường xuyên cho các em sinh viên nhận học bổng của chương trình để các em kịp thời chia sẻ, hỗ trợ và động viên nhau cùng tiến bộ. Cụ thể, các em học cùng một trường sẽ gặp nhau 2 tháng/lần; và sau mỗi học kỳ. Toàn bộ các em tham gia chương trình ở cả 3 trường sẽ gặp nhau một năm một lần.
 • Đọc Nhật ký của Merali để hiểu hơn về nhà tài trợ.

Điều khoản và thủ tục rút khỏi chương trình

 • Nếu em sinh viên nào muốn rút khỏi chương trình vì lý do khách quan, em đó sẽ phải gửi đơn xin rút khỏi chương trình và nêu cụ thể lý do. Đơn này phải có chứng nhận và cam kết của cha mẹ về việc sẽ hoàn trả lại cho chương trình những khoản học bổng đã được phát nhưng chưa dùng hết.
 • Với trường hợp các em không đạt được kết quả học tập như chương trình đề ra, mặc dù đã được BQL dự án động viên và hỗ trợ, BQL dự án sẽ gửi thông báo chấm dứt học bổng với sinh viên đó và yêu cầu hoàn trả những khoản học bổng đã được cấp nhưng chưa dùng hết cho BQL dự án.
 • Những trường hợp kể trên sẽ không được phép tham gia dự tuyển vào chương trình học bổng này nữa.