Giới thiệu về Trung tâm Giáo dục và Phát triển

Trung tâm Giáo dục và Phát triển - CEDTrung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) là nợi hội tụ các nhà khoa học, chuyên gia đào tạo, giáo dục và chuyên gia phát triển giàu kinh nghiệm, năng động, tận tâm với sự nghiệp giáo dục, phát triển tại Việt Nam. Họ đã có nhiều năm làm việc và cộng tác với nhau, cùng tiến hành các nghiên cứu, thiết kế, xây dựng và thực hiện nhiều chương trình trong lĩnh vực phát triển và giáo dục đào tạo phục vụ nhu cầu phát triển ngày càng nhanh tại Việt Nam. Trung tâm thiết kế và thực hiện các dự án ở hai mảng hoạt động có liên quan và hỗ trợ bổ sung cho nhau: Giáo dục và Phát triển. Trung tâm cộng tác với nhiều đối tác ở cả khu vực công và khu vực tư nhân nhằm đưa ra các giải pháp sáng tạo và sáng kiến mới trong lĩnh vực giáo dục và phát triển ở Việt Nam.

Tầm nhìn

Hỗ trợ giáo dục và tạo ra các sáng kiến phát triển cho một Việt Nam mạnh mẽ hơn và một thế giới tốt hơn.

Giá trị

Hợp tác: Trung tâm sẽ hợp tác với tất cả các cá nhân và tổ chức để thực hiện được những mục tiêu đã thống nhất và thỏa thuận.

Cam kết: Chúng tôi cam kết hỗ trợ giáo dục và tạo ra các sáng kiến phát triển thông qua sự tham gia tích cực và chủ động của cộng đồng.

Trách nhiệm giải trình: Chúng tôi nhận thức rõ nhiệm vụ của trung tâm và cam kết thực hiện các chương trình đã công bố.

Tôn trọng: Chúng tôi mong muốn những hoạt động có chất lượng và suy nghĩ thấu đáo từ chính mình và các đối tác.

Bao gồm: Chúng tôi coi trọng, tìm kiếm và thu thập các ý kiến, đóng góp và quan điểm từ các cá nhân và tổ chức khác nhau.

Liêm chính: Chúng tôi hoạt động nhất quán với niềm tin và sự cam kết.

Phương pháp tiếp cận

Với đội ngũ cán bộ có năng lực và kinh nghiệm, Trung tâm Giáo dục và Phát triển cộng tác và phối hợp chặt chẽ với các đối tác tin cậy nhằm tận dụng hết kiến thức và sự hiểu biết sâu sắc từ những kinh nghiệm trước đó, tránh sự trùng lặp, và dựa trên các bài học để thiết kế, xây dựng và thực hiện các chương trình bền vững và có tác động, ảnh hưởng ở mức cao nhất. Trung tâm có những cách tiếp cận cụ thể, đó là: tận dụng các nguồn lực, đối tác, kinh nghiệm và thực tiễn sẵn có; xác định và tìm ra các giải pháp cho các vấn đề; Tăng cường điều phối và nâng cao năng lực cho các đối tác tại các địa phương; và thực hiện các chương trình với cách tiếp cận nhậy cảm về giới.